என் இயற்கை முடி நீட்டிப்புகள்

கின்கி நேராக முடி நீட்டிப்புகள்

$120.00 - $210.00

2 வாங்கினால் 1 இலவசம்: வண்டியில் ஏதேனும் 3 பொருட்களைச் சேர்த்தால் போதும்!
தெளிவு
கலர்

இயற்கை பிளாக்

அளவு

10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30"

பொருள்

100% மனித முடி

வண்டியில்
கூப்பன் குறியீடு "20off" மூலம் 20% தள்ளுபடியைப் பெறுங்கள்