என் இயற்கை முடி நீட்டிப்புகள்

3A 3B சுருள் மனித முடி

எங்கள் கர்லி சேகரிப்பு எங்களின் மிகவும் பிரபலமான அமைப்புகளில் ஒன்றாகும். இது இயற்கையாகவே சுருள் 3a மற்றும் 3b அமைப்புகளைக் கொண்டவர்களுடன் நன்றாகக் கலக்கிறது.

ஸ்டைல் ​​செய்ய எளிதானது: சுருள் 3A 3B மனித முடி நெசவு

எங்களின் கர்லி சேகரிப்பு தொகுப்புகளில் கிடைக்கிறது சுருள் தையல் இன்ஸ், கிளிப்-இன்கள், மொத்த முடி, விக் மற்றும் பல.

அனைத்து காட்டும் 6 முடிவுகள்

வண்டியில்
கூப்பன் குறியீடு "20off" மூலம் 20% தள்ளுபடியைப் பெறுங்கள்